Η ιστοσελίδα ξεκίνησε εκ νέου να ενημερώνεται την 31η Οκτωβρίου 2023

Χρήσιμα έντυπα

 

* Τα έντυπα που παρατίθενται ισχύουν κατά το σχολικό έτος 2023-24


 Α. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

 1. Λίστα σχολικής ομάδας Πετοσφαίρισης για συμμετοχή στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων.
 2. Λίστα σχολικής ομάδας Ποδοσφαίρου για συμμετοχή στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων.   
 3. Λίστα σχολικής ομάδας Καλαθοσφαίρισης για συμμετοχή στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων. 
 4. Λίστα σχολικής ομάδας Χειροσφαίρισης για συμμετοχή στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων.  
 5. Κατάσταση συμμετοχής σε ομαδικά αθλήματα (υπόδειγμα 3) για συμμετοχή στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων.
 6. NEA Kατάσταση συμμετοχής στον στίβο (προσθήκη πεδίου για βεβαίωση Covid) για συμμετοχή στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων (Α' Φάση). 
 7. Κατάσταση συμμετοχής σε ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2) για συμμετοχή στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων.
 8. Κατάσταση συμμετοχής σε ομαδικά αθλήματα για αγώνες εκτός Μεσσηνίας (υπόδειγμα 4β) για συμμετοχή στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων. 
 9. Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα για συμμετοχή σε σχολικούς αγώνες.

 

Β. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)

 1. Έντυπο δήλωσης ατομικών στοιχείων συμμετεχόντων σε αγώνες.
 2. Ημερολόγιο κίνησης σχολείου για τη μετακίνηση σε σχολικούς αγώνες.
 3. Υπεύθυνη δήλωση Δημοσίων Υπαλλήλων για πρόσθετες αμοιβές.
 4. Υπεύθυνη δήλωση Ιατρών Δημοσίων Υπαλλήλων για πρόσθετες αμοιβές. 

 

Γ. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ)

    Δ. ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. Έντυπο Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) και Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης.